גדר בטיחות לבריכה

גדר בריכה נשלפת

גדר הבריכה הפופולרי ביותר היא גדר בריכה מרושתת הניתנת להסרה, סוג זה של גדר בטיחות לבריכה מאפשר חוצץ הניתן להסרה או לפתיחה חלקית, באמצעות אדם בוגר בהתאם לצרכים של המשפחה.

תושבות גדר הבריכה

גדר הבריכה חזקה, יציבה וקלת משקל, גדר הבריכה מורכבת למקומה במתיחה משותפת, וניתנת להרכבה או להסרה בתוך דקות. לצורך הרכבת הגדר יש צורך בקידוח חורים בגודל 16 מ"מ, ברצפה שמסביב לבריכת השחייה, במקום בו רוצים להרכיב את הגדר, לתוך החורים מוכנסים תותבות מחומר שאינו מוליך חשמל לצורך תמיכה בגדר הבריכה, חורים אלו מוסווים עם מכסים תואמים כאשר שולפים את גדר הבריכה.

הרכבה פשוטה

כדי להרכיב את הגדר הבריכה למקומה, יש להשחיל את עמוד הגדר הראשון למקומו בחור הראשון, ומשם לגלגל את גדר הבריכה עד לחור השני שבו יושחל העמוד השני, וכך הלאה עד להרכבה מלאה של קטע גדר הבריכה, יש לחזור על הפעולה עם קטעי הגדר הנוספים עד לסגירה מוחלטת של הבריכה, קטעי הגדר מחוברים יחדיו או מחוברים למבנה המגורים כך שייווצר מתח אחיד לאורך גדר הבריכה.
לצורך הסרת גדר הבריכה, יש לשחרר את החיבור בין מקטעי הגדר, כאשר משתחרר המתח לאורך גדר הבריכה, יש להוציא את עמוד הגדר הראשון ולגלגל את רשת הבריכה לכיוון עמוד הגדר השני וכך הלאה.

אפשרויות שונות

ניתן להרכיב את גדר הבטיחות לבריכה בבריכות עם צורות שונות, ועל משטחים שונים בהתאמה.
ניתן לבחור גדר בריכה נשלף מתוך מגוון צבעים, מגוון גבהים ומגוון מקטעים.
כיוון שגדר הבריכה הנשלף אינו בולט, ומשתלב בצורה טבעית, רוב בעלי הבריכות בקושי מסירים את גדר הבטיחות לבריכה.

Call Now